top of page

VAD ÄR PSYKOTERAPI?

Psykoterapi är en form av psykologisk behandling som innebär att du samarbetar med en professionell terapeut för att utforska och hantera olika psykologiska utmaningar, samtidigt som vi skapar förutsättningar för personlig utveckling och tillväxt.

 

Nedan följer exempel på perspektiv som kan integreras i terapin. Terapins omfattning och fokus anpassas efter dina behov och mål. 

INTEGRATIV TERAPI

Jag är utbildad inom både psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT), men inspireras nu mest av affektfokuserad psykodynamisk terapi och metakognitiva teorier.

För att vara den bästa terapeut jag kan, arbetar jag integrativt. Det innebär att jag använder hela min psykologiska kunskap och anpassar metoderna efter vad som bedöms mest hjälpsamt i varje stund.

PSYKODYNAMISK TERAPI

Psykodynamisk terapi (PDT) är en evidensbaserad metod som fokuserar på att förstå omedvetna känslor och mönster i relationer. Studier visar att resultaten i PDT kan vara bestående och att positiv förändring fortsätter även efter behandlingen. Till den grad vi har kontakt med våra känslor, har vi kontakt med oss själva och kan ha givande relationer med andra. Känslor berättar för oss vad vi vill och behöver, och ger oss motivation och mod att handla. När vi avskärmar oss från dem, förlorar vi vår inre kompass och förmågan att bearbeta livets händelser, vilket ofta leder till ångest, nedstämdhet och relationssvårigheter. Vi lär oss att relatera till oss själva och andra genom våra första viktiga relationer. För ett barn är relationen till föräldern livsviktig. Barn som inte gjorde allt för att behålla relationen till sin vårdnadshavare överlevde inte de hårda förhållanden våra förfäder levde i. Anknytningsforskning visar hur barn lär sig hämma känslouttryck och ändra sitt beteende utifrån vad som accepteras av vårdnadshavaren. De "förbjudna" känslorna försvinner inte, men barnet lär sig att koppla dem med fara/ångest och trycka bort dem från sin upplevelse. Barnet lär sig också att det finns oskrivna regler för hur mycket av sin egen upplevelse det kan visa och vad som krävs för att vara välkommen. Eftersom ett barn inte kan se saker från olika perspektiv, upplever de att allt handlar om dem. Om vi upplever oss svikna som barn, tror vi att det beror på något hos oss. Får vi inte konsekvent känslomässig intoning och hjälp att förstå våra känslor, utvecklas en snedvriden bild av oss själva och andra. Vi utvecklar unika skydd för vår unika uppväxtssituation, som copingstrategier anpassade för just den situationen. Vissa distraherar sig med tankar, andra med aktiviteter. Många lär sig att sätta andras känslor före sina egna eller blir självförsörjande. Gemensamt är att vi gömmer våra känslor för omgivningen och oss själva. Ofta ersätts känslan "jag vill" med "jag borde". Bakom skydden väntar viktiga delar av oss själva på vår uppmärksamhet. Vår medfödda visdom hjälpte oss skydda dem tills bättre förutsättningar fanns för att möta dem med omsorg. Känslor som vi inte kunnat uppleva fullt ut tillsammans med en trygg person väntar på oss från vårt inre. Oavsett vilka skydd vi tvingades välja, hjälpte de oss överleva barndomen. Problemet är att skydden som fungerade i barndomen är tröga att förändra. Våra liv, förmågor och människor har förändrats, men skydden fungerar ungefär likadant. De kan liknas vid soldater som fortsätter försvara sitt folk långt efter kriget är över. De fortsätter kämpa tills vi avlöser dem genom att se dem klart och i vår egen takt möta känslorna de försvarar i en trygg kontext. När vi gör det, kan vi leva mer autentiskt, ha bättre relationer, mindre ångest och större tillgång till vår inre kompass. Inom modern känslofokuserad psykodynamisk terapi fokuserar vi på det som händer här och nu. Förståelse för det förflutna följer naturligt. På min mottagning i Stockholm, eller på distans, kan vi utforska och arbeta för den förändring du önskar.

TANKESTRATEGIER

Vi tänker i snitt 60 000 tankar om dagen vare sig vi vill eller inte. Med den kunskapen inser vi att vad vi tänker om, och hur vi reagerar på våra tankar, blir avgörande för vårt mående, våra relationer och våra livsval. Detta innebär att stora positiva förändringar kan göras utan att behöva återuppleva tidigare erfarenheter. Här kommer ett metakognitivt perspektiv in. Metakognition betyder "tänkande om tankar". Exempelvis kan en person som tror att det är viktigt att oroa sig uppmärksamma orostankar oftare, vilket leder till att en större del av dagens tankar kretsar kring oro. Om personen dessutom ser oro som okontrollerbart, skapas en ond cirkel som kan leda till generaliserad ångest. Andra ohjälpsamma antaganden om tankar kan orsaka svårigheter som depression eller OCD. Alla har sätt att hantera tankar som skapar lidande. Genom att utforska och förändra ohjälpsamma tankestrategier avtäcks vår naturliga visdom, och vi blir friare att forma ett liv vi kan glädjas åt och njuta av.

EXISTENTIELL HÄLSA

Min observation är att många människor brottas med existentiella eller andliga frågor som skapar psykologiskt lidande. Vare sig det är klimatångest, frågor kring döden, identitetsfrågor, brist på mening eller något helt annat, klumpas det lätt ihop med psykisk ohälsa eller avfärdas på olika sätt av omgivningen. I min syn finns inget osunt i att vilja, eller till och med känna sig tvungen att, möta våra livsvillkor. Tvärtom. Ett sådant behov väcker vördnad hos mig och en vilja att ta det på allvar och vara så behjälplig jag kan utifrån min roll som psykolog. Människor har i alla tider stått inför lidande, förluster, överväldigande livshändelser, ofrivilliga förändringar och livets förgänglighet. De senaste århundradena har varit enormt existentiellt omskakande. För inte så länge sedan levde vi framförallt i mindre samhällen där alla kände alla. Vi ärvde våra föräldrars roller i samhället och föddes in i en religiös tillhörighet. Det fanns självklara traditioner och riter. Mening var inte främst något vi själva skulle skapa utan något vi fick till oss utifrån. Idag lever vi främst i städer där vi kan se tusentals människor under en dag utan att ha kontakt med en enda. Fler och fler upplever ensamhet, både de med familj och vänner och de som saknar nära relationer. Det finns inte heller självklara förhållningssätt som leder till en tillfredsställande känsla av mening eller tillhörighet. Där de finns, är vi genom internet och media konstant exponerade för andra, motsägande perspektiv. Minskningen av utstakade vägar till mening och sammanhang, och vår ökade exponering för alternativa sätt att leva, har ökat vår personliga frihet. Friheten kommer dock med priset att vi i ökad grad själva behöver hitta sätt att skapa mening, vilket ofta skapar förvirring, ångest och undvikande. Det är lätt att känna sig lamslagen av alltihop. Det är även lätt att förstå att många inte ser något annat val än att stänga av. Problemet med det är att det enda vi har makt att stänga av är oss själva. Den kände psykiatrikern och förintelseöverlevaren Viktor Frankl sa en gång att en psykoterapeuts huvudsakliga uppgift är att hjälpa klienten att hitta eller skapa en mening med sitt liv. Jag vet inte om det är sant, men något ligger det i det. Forskning har visat att en känsla av mening förebygger depression, självmord och missbruk, ökar allmän motståndskraft, är skyddande vid trauma, är viktigt på platser där många blir över 100 år och har en positiv påverkan på både signalsubstansnivåer och antiinflammatoriska processer. WHO har identifierat åtta existentiella teman som påverkar vår hälsa: upplevelse av sammanhang, existentiell styrka, tillit, mening med livet, upplevelse av helhet, harmoni och inre lugn, förundran och hopp. Min ambition är att vara tillgänglig och tillitsvärdig ifall du ser ett existentiellt perspektiv som en viktig del av din terapi.

SEKRETESS

Eventuella videosamtal genomförs via en krypterad tjänst som uppfyller socialstyrelsens krav. Jag för även sekretesskyddad journal, vilken jag alltid skriver på ett sätt som tar hänsyn till din integritet.

Ifall du har frågor om sekretess eller hur jag skriver journal så är du välkommen att ställa dem till mig. Självklart har jag tystnadsplikt.

Läs mer om tystnadsplikt här

KVALITETSSÄKRING

För din säkerhet är min mottagning registrerad vid Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Jag är även medlem i Psykologförbundet och Psykologföretagarna, samt har patientförsäkring.

Utöver detta går jag i handledning och arbetar aktivt för att utvecklas i min roll som terapeut. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Läs mer om hur dina uppgifter hanteras här

logo för Sveriges Psykologförbund

TJÄNSTER

hand håller mobiltelefon.

Letar du efter en privat psykolog i Stockholm?

Jag erbjuder ett kostnadsfritt 15 min telefon/videosamtal för att se om jag känns rätt.

underkropparna av två människor som sitter mittemot varandra i terapirum.

Terapi på min mottagning, centralt i Stockholm. 

Videosamtal på laptop

Erbjuder även psykologisk behandling genom video eller telefon genom en säker krypterad plattform.

Läs mer om digital terapi här

Kostnad:               1100 för 45 min

                             1600 för 70 min

                            2000 för 90 min

 

Om du har ansträngd ekonomi

och ej har råd med ordinarie priser, kontakta mig gärna så försöker vi hitta en lösning som fungerar för oss båda.

bottom of page