top of page

VÄLKOMMEN

Min syn på terapi är enkel. 

Vi är bra som vi är och vi kan hitta vila i oss själva.

Däremot har de flesta av oss i mer eller mindre grad utvecklat övertygelser och mentala vanor som skapar lidande och hindrar oss från att uppleva det så.

Inte sällan kan de få det att kännas som det motsatta är sant.

 

Terapi är inte ett sätt att "fixa" oss.

Utifrån min erfarenhet handlar det mer om ett omsorgsfullt utforskande som hjälper oss avtäcka och i egen takt frigöra oss från sånt som inte är hjälpsamt. 

Vi hittar på så sätt tillbaka till oss själva.

Där lugnet, intuitionen och modet att följa den väntar.

Bild på leg psykolog David Lindsten Minelius med ett inbjudande leende
 • Instagram
 • Facebook
 • TikTok

David Lindsten Minelius

LEG. PSYKOLOG

Central mottagning i Stockholm eller online.
Läs mer om digital terapi här

OM TERAPIN

Du bedömer löpande vad som känns rätt att dela med mig.

Tillit är för mig ett privilegium att visa sig förtjänt av. 

Psykologisk kunskap är ett stöd som hjälper oss få syn på och undanröja hinder för ditt naturliga välbefinnande. Aldrig ett fack att stoppa in dig i. 

Enligt min förståelse följer läkning av att möta det som är, som det är. 

Att vara en bra psykolog börjar med att möta dig, precis som du är. 

Terapin anpassas följsamt efter dina behov, önskemål och den naturliga process som uppstår när vi möts. Vi jobbar tillsammans med att ge plats för det som är viktigt för dig och att lägga märke till beteenden, uppfattningar och reaktioner som hindrar dig från att vara i kontakt med din inneboende kraft, glädje och intuition.

Läs mer om terapin här

SÖKORSAKER

Det finns många orsaker som kan motivera till att träffa en psykolog. 

Vanliga sökorsaker är:

 • Depression och nedstämdhet

 • Ångest

 • Kriser

 • Relationsproblem

 • Stress

 • Sömnproblem

 • Självkänsla och självförtroende

 • Ensamhetskänslor

 • Existentiella/andliga frågor

 • Generell känsla av förvirring, missnöje eller "att sitta fast"

Så länge du själv upplever att du har ett psykologiskt problem som du vill ha hjälp med, är du välkommen att utforska ifall jag kan vara hjälpsam för dig.

FÖRSTA SAMTALEN

Under de tre första samtalen utforskar vi dina mål och behov tillsammans.

Ifall de är oklara kan ett mål vara att arbeta tillsammans för att klargöra dem. 

 

Vi pratar om olika situationer där de problem du upplever dyker upp, 

och undersöker psykologiska processer som kan ligga bakom dem.

Vi utforskar även vilken terapiform och frekvens som passar just dig. Tillsammans hittar vi ett fokus som känns bra för dig. 

TJÄNSTER

hand håller mobiltelefon.

Letar du efter en privat psykolog i Stockholm?

Jag erbjuder ett kostnadsfritt 15 min telefon/videosamtal för att se om jag känns rätt.

två människor som sitter mittemot varandra i terapirum.

Terapi på min mottagning, centralt i Stockholm. 

Videosamtal på laptop

Erbjuder även psykologisk behandling genom video eller telefon genom en säker krypterad plattform.

Läs mer om digital terapi här

Kostnad:               1100 för 45 min

                             1600 för 70 min

                            2000 för 90 min

 

Om du har ansträngd ekonomi

och ej har råd med ordinarie priser, kontakta mig gärna så försöker vi hitta en lösning som fungerar för oss båda.

bottom of page